Przekrój zęba


Dorosły człowiek o pełnym uzębieniu posiada 32 zęby stałe: 8 siekaczy, 4 kły, 8 przedtrzonowców i 12 trzonowców (16 zębów w szczęce i 16 w żuchwie). Dziecko o pełnym uzębieniu mlecznym posiada 20 zębów: 8 siekaczy, 4 kły i 8 trzonowców (10 zębów w szczęce i 10 w żuchwie).

Budowa anatomiczna zęba

Pojedynczy ząb człowieka składa się z trzech części:

  • korony (części widocznej ponad dziąsłem, o zróżnicowanej powierzchni i kształcie w poszczególnych grupach zębów),
  • szyjki (miejsca styku szkliwa korony z cementem korzeniowym zęba),
  • korzenia (części umiejscowionej w zębodole, osłoniętej przez dziąsło).

Budowa histologiczna zęba

Warstwy tkanek tworzących ząb w przekroju stanowią kolejno:

  • szkliwo (najtwardsza tkanka w ludzkim organizmie, pokrywa koronę),
  • zębina (główna tkanka, tzw. zrąb zęba),
  • miazga (tkanka wypełniająca komorę zęba oraz kanał korzeniowy, składa się z naczyń krwionośnych, nerwów oraz tkanki łącznej),
  • cement (tkanka pokrywająca korzeń zęba).